ข่าววันนี้ บุกค้นสำนัก ปลาร้าพระบิดา-แจ่วบอง หนอนไต่ยั้วเยี้ย ภาพที่มีกลิ่น! 

ตำรวจ  เข้าตรวจค้น สำนักลัทธิของนายทวี หรือ พระบิดา และพวก โดยก่อนเข้าตรวจค้น นพ.สสจ. ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ว่า สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูล ตลอดจนกลุ่มคนที่มีความเชื่อที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งนำไปสู่การแพร่ระบาดโรค จึงอาจจะต้องมีคำสั่ง ห้ามให้มีผุ้คนอาศัยในสถานที่แห่งนี้ โดยจำเป็นจะต้องย้ายผู้คนออกไปตรวจโรค และ ทำการรักษา เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เข้ามาทำความสะอาด กำจัดเชื้อโรค