ข่าววันนี้ เสียงจากบรรดาเหล่าร้านอาหาร ลั่น เตามหาเศรษฐี หรือ เตาอั้งโล่แบบซุปเปอร์ คุมความร้อนยาก นี่ยุคใหม่แล้ว

โดยเจ้าเตานี้ มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนมากกว่าเตาอั้งโล่ตามท้องตลาดถึง 29% ถ้าหากตามบ้านเรือนหันมาใช้เตามหาเศรษฐีจะสามารถประหยัดไม้ ฟืนและถ่านที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ถึง 500-600 บาท/ครัวเรือน/ปี และช่วยลดการใช้แก๊ส LPG ในครัวเรือน

โดยจากที่สอบถามมาส่วนใหญ่แต่ละร้านต้องใช้เตาแก๊สในการประกอบอาหารทั้งสิ้น เนื่องจากควบคุมอุณหภูมิความร้อนให้เหมาะสมได้ ในอาหารแต่ละอย่าง ส่วนถ่านหรือฝืน ไม่สามารถควบคุมได้ ประกอบทั้งต้องเสียเวลาในการเติมถ่าน อีก ทั้งมีกลิ่นควันจากการเผาไหม้ไปรบกวนลูกค้า และ บ้านเรือนข้างเคียง