ข่าววันนี้ เพจดังแฉ 37 ต้น ต้นทองอุไร ใช้งบกว่า 2 แสนบาท

ทองอุไรต้นนี้ ราคาต้นละ 6,090.50 บาท ซื้อทั้งหมด 37 ต้น รวมเป็นเงินทั้งหมด 225,348.50 บาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับภูมิทัศน์คลองพังงาของจังหวัดพังงา เมื่อปี 65 พิกัดอยู่ที่หน้าศาลากลางจังหวัด

ต้นทองอุไรที่ร้านมีขนาดสูงประมาณ 1 เมตร ราคาต้นละ 100 บาท ส่วนต้นใหญ่สูงประมาณ 2-3 เมตร ที่ร้านตนไม่มีจำหน่าย ซึ่งราคาตกต้นละ 700-800 บาท ส่วนต้นใหญ่หากต้องการในพื้นที่อื่นอาจจะมีจำหน่ายโดยเจ้าของร้านอาจจะบวกค่าขนส่งเพิ่มขึ้นแล้วแต่ระยะทาง