ข่าววันนี้ เจ้าของคือใคร ? ร้านบุฟเฟ่ต์แซลมอน ดราม่า ขายคูปอง (ทิพย์) 199 บาท

โดยเราพบว่า เจ้าของกิจการร้านบุฟเฟต์แซลมอนรายนี้ มีรายชื่อปรากฎเป็นกรรมการบริษัท 2 แห่ง

  • บริษัท ดารุมะ ซูชิ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2559 ดำเนินธุรกิจให้บริการร้านอาหาร โดยมีนายเมธา ชลิงสุข เป็นกรรมการบริษัท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้
  1. ปี 2559 รายได้ 11,333,477.93 บาท ขาดทุน 4,038,747.16 บาท
  2. ปี 2560 รายได้ 26,480,833.34 บาท กำไร 674,204.29 บาท
  3. ปี 2561 รายได้ 27,379,700.15 บาท กำไร 698,721.28 บาท
  4. ปี 2562 รายได้ 39,004,873.87 บาท กำไร 1,004,376.11 บาท
  5. ปี 2563 รายได้ 43,762,122.18 บาท กำไร 1,778,984.00 บาท
  6. ปี 2564 รายได้ 45,621,832.60 บาท กำไร 1,256,609.03 บาท
  • บริษัท ดารุมะ ซูชิ โก จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2565 ปรากฎรายชื่อนายเมธา ชลิงสุข เป็นกรรมการบริษัท