ดวงสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์

 • การงาน : สร้างสรรค์ผลงานได้ดี
 • การเงิน : รอผลพิจารณาอนุมัติจากสถาบันการเงิน
 • ความรัก : พบสถานการณ์ความรักที่ไม่ชัดเจน

ดวงสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์

 • การงาน : สร้างสรรค์ผลงานได้ดี
 • การเงิน : รอผลพิจารณาอนุมัติจากสถาบันการเงิน
 • ความรัก : พบสถานการณ์ความรักที่ไม่ชัดเจน

ดวงสำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร

 • การงาน : สร้างสรรค์ผลงานได้ดี
 • การเงิน : รอผลพิจารณาอนุมัติจากสถาบันการเงิน
 • ความรัก : พบสถานการณ์ความรักที่ไม่ชัดเจน

ดวงสำหรับท่านที่เกิดวันพุธ

 • การงาน : สร้างผลงานได้โดดเด่น
 • การเงิน : โชคดีจะได้เงิน
 • ความรัก : ได้พบคนที่ถูกใจ

ดวงสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี

 • การงาน : สร้างผลงานได้สำเร็จ
 • การเงิน : เจรจาแล้วได้เงิน
 • ความรัก : ได้พบคู่ครอง

ดวงสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์

 • การงาน : ค้นพบวิธีหางานในรูปแบบใหม่
 • การเงิน : มีข่าวดีเรื่องการเงิน
 • ความรัก : เกิดความสุขในชีวิตรัก

ดวงสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์

 • การงาน : ประสบความสำเร็จในการทำงาน
 • การเงิน : พบกัลยาณมิตรอุปถัมภ์
 • ความรัก : ได้พบรักฉับพลัน