วิธีปลูกกุยช่ายขาวมาประกอบอาหร

การเตรียมดินสำหรับปลูกกุยช่าย

การเตรียมดินก่อนที่จะปลูกต้องทำการไถตากดินประมาณ 15-20 วัน พร้อมด้วยการหว่านปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกในอัตราส่วน 2-3 ตัน/ไร่ จากนั้นตีดินให้ร่วนและทำการยกร่องแปลงปลูกสูง 15-20 เซนติเมตร เพื่อให้ระบายน้ำได้ดี เพราะกุยช่ายไม่ชอบน้ำขัง 

ขั้นตอนการทำกุยช่ายขาว

  1. ให้ทำการเลือกต้นกุยช่ายที่มีอายุประมาณ 3-5 เดือน โดยเลือกขนาดต้นและใบที่สมบูรณ์
  2. ตัดกุยช่ายสูงเหนือดินประมาณ 1 เซนติเมตร
  3. ใช้กระถางดินเผาครอบต้นกุยช่ายไม่ให้มีแสงลอดเข้าไปได้ และให้รดน้ำเช้า-เย็นทุกวัน
  4. ใช้เวลาประมาณ 10-12 วัน ก็สามารถตัดกุยช่ายขาวไปประกอบอาหารได้

สนับสนุนข้อมูลโดย sanook.com/home/34537/

กุยช่ายขาว
วิธีปลูกกุยช่าย