คำแนะนำก่อนออกแบบบ้านสองชั้น

ไลฟ์สไตล์

เป็นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงเมื่อจะทำการซื้อหรือทำการออกแบบบ้านขนาดสองชั้น โดยต้องดูว่าลักษณะของวิถีชีวิตประจำวันทั้งของเราและสมาชิกในครอบครัวว่าเป็นอย่างไร ครอบครัวมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยหรือไม่

งบประมาณ

ทำการเปรียบเทียบว่าพื้นที่ใช้สอยกับเงินงบประมาณว่าคุ้มค่าหรือไม่ อย่าลืมคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการผ่อนรวมไปถึงค่าส่วนกลางด้วยเช่นกัน

รายละเอียด

ในการออกแบบหรือปรับปรุงบ้านความชัดเจนในเรื่องของรายละเอียดเป็นเรื่องที่สำคัญ หากเกิดข้อผิดพลาดต้องมานั่งเสียทั้งเวลาและเงินงบประมาณในการก่อสร้างเพิ่มในภายหลังได้

ข้อควรคำนึงอื่นๆเพิ่มเติม

  • ดูถึงระบบโครงสร้างของตัวบ้านว่ามีความเรียบร้อยหรือไม่
  • ตรวจเช็กสภาพของกลอนประตูหรือหน้าต่าง
  • เรื่องระบบไฟฟ้าและประปาปั๊มน้ำมีแรงดันน้ำเพียงพอหรือไม่
  • คิดเผื่ออนาคตเราต้องการที่จะต่อเติมบ้านหรือไม่
  • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาการป้องกันแมลงต่างๆ หรือปลวก

อ่านข้อคิดก่อนออกแบบบ้านสองชั้นเพิ่มเติม sanook.com/home/6635/

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้น