บอนดำสายพันธุ์ Black Coral

บอนดำ เป็นไม้ประดับต่างประเทศ โดยต้นบอนดำจะมีความโดดเด่นอยู่ที่สีของใบซึ่งมีสีดำสนิท และใบของต้นบอนดดำจะมีความเงา มันวาว ความเป็นสีดำนั้นดำตั้งแต่ใบไปจนถึงก้านถือเป็นไม้หายาก เมื่อโตเต็มที่ บอนดำจะมีใบขนาดใหญ่และมีคลื่นตามขอบใบ ส่วนตอนที่ต้นยังเล็กอยู่ ลักษณะผิวของใบบอนดำจะด้าน โดยราคาของต้นบอนดำก็อยู่ที่หลักพัน ซึ่งขึ้นกับขนาดของต้น จำนวนใบ และความสวยงาม

วิธีการดูแลบอนดำ

  • ต้นบอนดำ เป็นไม้ประดับที่สามารถขยายพันธุ์ได้2วิธีโดยแบ่งเป็นวิธีการแยกหน่อกับการไหลของต้น
  • บอนดำสามารถปลูกได้ทั้งแบบจมน้ำเหมือนบัว หรือปลูกแบบดินในกระถางที่มีถาดรองก็ได้เช่นกัน
  • ต้นบอนดำชอบความชื้น แต่ไม่แฉะมากจนเกินไป ดังนั้นการรดน้ำเพียง 1-2 ครั้งต่อวันก็เพียงพอแล้ว
  • ในการปลูกบอนดำให้ใช้ดินร่วนผสมกับดินเหนียวอย่างละเท่าๆกัน
  • วางต้นบอนดำไว้ที่บริเวณแสงแดดรำไร  

สนับสนุนข้อมูลโดย sanook.com/home/garden/

บอนดำ
บอนดำ