ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ของครึ่งปีหลังพ.ศ. 2565

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

 • วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565
 • วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565
 • วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565
 • วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2565
 • วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565
 • วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565
 • วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

 • วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565
 • วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565
 • วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565
 • วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

 • วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565
 • วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565
 • วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
 • วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565
 • วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565
 • วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565
 • วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565
 • วันพุธที่ 21 กันยายน 2565
 • วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565
 • วันพุธที่ 28 กันยายน 2565

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

 • วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565
 • วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565

 • วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565
 • วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565
 • วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565
 • วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565
 • วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565
 • วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565
 • วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565

อ่านเรื่องบ้านเพิ่มเติม sanook.com/home/

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ พ.ศ. 2565