ห้องครัว เป็นห้องที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยของสมาชิกในบ้าน เนื่องจากเป็นแหล่งรวมของทั้งวัตถุดิบ พืชผัก อุปกรณ์ทำอาหาร และ เครื่องใช้ไฟฟ้า จึงขอเสนอวิธีดูแลทำความสะอาดที่หลายบ้านอาจละเลยและคาดไม่ถึงว่าอาจจะมีแบคทีเรียหรือเชื้อโรคปะปน

  • เก็บเครื่องครัวที่ไม่ได้ใช้งานไว้เฉยๆ
  • ไม่เคยเคลียร์ของในตู้เย็น
  • ไม่เคยทำความสะอาดขวดเครื่องปรุง
  • ไม่เคยซักผ้าเช็ดเท้าในห้องครัว
  • ไม่ทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้งาน เช่น ไมโครเวฟ
  • ปล่อยให้ผ้าเช็ดมือสกปรก
  • เก็บของไม่เป็นที่ กระจัดกระจาย
  • ปล่อยให้กระทะ ผนัง เลอะคราบน้ำมันทำอาหาร
  • สะสมขวดแก้ว ขวดพลาสติกโดยไม่จำเป็น
  • เก็บอาหารกระป๋องหมดอายุ

อ่านวิธีทำความสะอาดห้องครัวต่อเพิ่มเติม sanook.com/home/32037/

ห้องครัว
วิธีทำความสะอาดห้องครัว