โรคซึมเศร้า เป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยไหน มีสถานะเหมือนกับโรคทางกายอื่น ๆ เช่น เบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง เพียงแต่สาเหตุของโรคนี้จะมีความแตกต่างออกไป อย่าง การสูญเสีย ความผิดหวัง หรือเกิดการหย่าร้าง แม้แต่การเกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุก็อาจเป็นไปได้ทั้งสิ้น ซึ่งในปัจจุบันนี้สามารถรักษาให้หายด้วยการใช้ยาและมีการเยียวยาทางจิตใจร่วมกันไปด้วย ในทางการแพทย์โรคซึมเศร้ามีชื่อทางการว่า Clinical Depression ที่หมายถึง ภาวะซึมเศร้าที่มีมากกว่าอารมณ์เศร้า และเป็นสภาพแบบหนึ่งที่พบได้ในหลาย ๆ โรคทางจิตเวช อาการซึมเศร้าเกิดขึ้นได้จากสาเหตุหลัก ๆ อยู่ 3 อย่าง ได้แก่ ความเครียด สภาพทางจิตใจที่เกิดจากการเลี้ยงดู หรือการต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้าย เป็นต้น อาการของโรคที่เห็นได้ชัด ได้แก่ อาการเศร้าใจ หม่นหมอง หงุดหงิด หรือกังวลใจ ไม่สบายใจ ขาดความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้าง น้ำหนักลดลง หรือเพิ่มขึ้น ความอยากอาหารเปลี่ยนไป ไม่มีสมาธิ ไม่สามารถตัดสินใจเองได้ ความจำแย่ลง คิดถึงแต่ความตาย และอยากที่จะฆ่าตัวตาย วิธีการรักษาก็จะมีอยู่ด้วย 2 วิธี ได้แก่ การรักษาทางจิตใจ และการรักษาด้วยยา ส่วนวิธีการป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นโรคซึมเศร้า ได้แก่ ไม่เอาตัวเองเข้าไปข้องเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ซับซ้อน อย่าตั้งเป้าหมายที่บรรลุได้ยาก อย่าคาดหวังกับตัวเองมากเกินไป หรือให้พึงระลึกว่าจะไม่ยอมรับความคิดในแง่ร้าย เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม สุขภาพ