โรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า เดงกี โดยมี ยุงลาย เป็นพาหะ ซึ่งจะเกิดการระบาดเป็นจำนวนมากในช่วงหน้าฝน เพราะเป็นช่วงที่ยุงลายวางไข่ เมื่อยุงไปกัดผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสชนิดนี้และไปกัดคนอื่นต่อ ยุงก็จะปล่อยเชื้อออกทางน้ำลาย เชื้อไวรัสชนิดนี้จะมีอยู่ด้วยกัน 4 สายพันธุ์ สามารถติดเชื้อในคนได้มากถึง 4 ครั้ง และหากเป็นแล้ว 1 ครั้ง ร่างกายก็จะมีภูมิของสายพันธุ์นั้น ๆ อยู่ นอกจากนั้น ถึงแม้ว่าเราจะเป็นโรคนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นได้อีกจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์อื่น ๆ นั่นเอง แล้วจะรู้ยังไงว่าใครที่กำลังเสี่ยงจะเป็นโรคไข้เลือดออก คน ๆ นั้นจะเริ่มต้นที่มีไข้สูง 38 – 40 องศาเซลเซียส ปวดหัวมาก ปวดกระบอกตา ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว ปวดข้อ และมีผื่นขึ้นตามร่างกาย นอกจากนั้นก็ยังอาจมีอาการอื่นร่วมได้อีก เช่น เบื่ออาหาร อาเจียน หรือมีภาวะเลือดออกก็เป็นได้ ส่วนแนวทางการรักษ หากไข้ยังไม่ลดลงภายใน 1 – 2 วัน ไม่ควรซื้อยามากินเอง โดยเฉพาะยาแก้ปวดแอสไพริน เพราะจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและมีเลือดออกมาก ควรรีบไปพบแพทย์ในทันที ส่วนวิธีป้องกัน ควรรีบกำจัดแหล่งที่ยุงอาจจะมาวางไข่ได้จำพวกภาชนะที่มีน้ำขัง หากภาชนะไม่สามารถปิดฝาได้ก็ให้เปลี่ยนน้ำ หรือเป็นบ่อบัวก็ให้ปล่อยปลาหางนกยูง ปลาก็จะได้กินไข่ของยุง นอกจากนั้น หากเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า 9 ปี หรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 45 ปี หากเคยเป็นไข้เลือดออกแล้วให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกจากสายพันธุ์อื่น ๆ น่าจะดีที่สุด

อ่านเพิ่มเติม สุขภาพ