ข่าวเกมวันนี้ iOS 16 เพิ่มความสามารถต่อกับ Joy-Cons จาก Nintendo Switch ได้แล้ว

สำหรับฟีเจอร์นี้ แม้จะไม่ได้ถูกโฆษณาบนเว็บไซต์ของ Apple ผู้พัฒนาอีมูลเตอร์ Delta ที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถเล่นเกมบน iOS ‘ไรลีย์ เทสทัต’ (Riley Testut) ได้เผยข้อมูลที่ตนค้นพบขึ้น Twitter ว่าฟีเจอร์นี้จะทำให้ iOS 16 สามารถใช้งานร่วมกับ Joy-Cons กับ Pro Controller ของทาง Nintendo Switch ได้แล้ว